Faydalı Bilgiler

LOW-E Camlar

Yalıtım camı bünyesindeki iki düzcamdan birinin bir yüzeyinin metal ve metal oksitin farklı kombinasyonlarıyla kaplanması sonucunda oluşur. Kaplamalı camla oluşturulan yalıtım camı ünitesinin ısı kontrol ve/veya güneş kontrol performansı artırılmış olur. Kaplamalı yalıtım camı üniteleri özel cam kombinasyonları ile gürültü kontrolü ve kazalara, hırsızlığa karşı emniyet ve güvenlik sağlar.

 

 

Cam Kullanımı, Aktarımı ve Koruma

Low-E gibi yumuşak kaplamalı panolar tek cam olarak kullanılamazlar.Diğer yandan,kaplamalı güneş kontrol camları ve AURA serisinin tek cam olarak ve kaplamaları 2. yüzeye gelecek şekilde kullanımı mümkündür. Temizlik için ulaşılamayan aralıklar ve boşluklarda kaplamalı tek cam uygulamalarından kaçınılmalıdır. Reflektif (yansıtıcı) camların kaplamalı yüzleri, "kaplama detektörü" veya bir "kurşun kalem" yardımı ile ayırdedilebilir. Kurşun kalem kaplamalı yüzeye temas ettiğinde tek bir görüntü oluşurken, kaplamasız yüzde çift görüntü elde edilir. Low-E benzeri, görünmeyen kaplamalar ise detektör veya çakmak alevi ile belirlenebilir. Low-E kaplamalı yüz çakmak alevini kızıl veya yeşilimsi yansıtırken, kaplamasız yüzler sarımsı bir alev yansıtırlar. Cam, uygulama öncesinde, uygulama esnasında ve sonrasında aşındırıcı malzemeler, asit ve alkaliler, kaynak kıvılcımları ile yüzey ve kenar zedelenmelerinden korunmalıdır. Cam, handling, nakliye ve şantiyede stoklanması sırasında iyi havalandırılmış yerlerde neme karşı korunmalı, cam sehpaları üzerinde iyi desteklenerek düşey ile 50-70 açı yapacak şekilde istiflenmelidir.

 

Cam Temizliği

Cam estetiği düzenli aralıklarla ve yeterli sıklıkta temizlenerek korunmalıdır. Cam temizliği, yumuşak ve pürüzsüz bir bez, yumuşak sabun, deterjan veya geleneksel temizlik solüsyonları ile yapılmalı, temiz su ile durulanmalıdır. Kaplamalı camlar da diğer camlara uygulanan teknikler ile fakat daha çok özen gösterilerek temizlenmelidir. Kaplamalı cam yüzeylerinin temizliğinde aşındırıcı temizlik malzemeleri, bıçak, macun spatulası ve benzeri kesici ve zedeleyici aletler kullanmaktan kaçınılmalıdır. Kaplamalı camlar üzerindeki lekelerin daha dikkat çekici olduğu unutulmamalıdır.

 

Cam ve Yükler

Cam üzerine etkiyen statik ve dinamik yükler (rüzgar, kar, camın kendi ağırlığı v.b.) yürürlükteki yönetmelikler çerçevesinde tasarımcı tarafından birarada değerlendirilmelidir. Camın ortalama ağırlığı 2.5 kg/m²/mm kalınlık olarak kabul edilebilir.Cam, özel strüktürel uygulamalar dışında, doğrama içine yerleştirilir ve içine oturtulduğu çerçeve vasıtasıyla yüklerini yapı strüktürüne aktarır. Doğrama yapı hareketlerini kendi içinde dengeleyebilmeli; cama beklenmeyen bir yük aktarmayacak şekilde tasarımlanmış olmalı ve taşıyıcı doğrama sehimleri tasarım yönetmeliklerinde belirtilen sınırları aşmamalıdır. Bakım, temizlik veya herhangi bir nedenle başüstü camlamalarının üzerine doğrudan basılmamalıdır.

 

Çevre Kontrol Camları

Yağmur, rüzgar, toz gibi atmosfer koşullarının yanısıra ışık, güneş radyasyon ısısı, ısı, gürültü, görüntü gibi dış etkenler açısından yapının içi ile dışı arasındaki ilişkileri düzenleyen cam ve camlı ünitelerdir.

 

Harmandan Renkli Camlar

Float prosesi sırasında cam hamuruna renk verici maddeler karıştırılarak elde edilen güneş kontrol camlarıdır. HELIO® füme, HELIO® bronz ve HELIO® yeşil harmandan renkli ŞİŞECAM ürünleridir.

 

Mimari Cam

Yapı içi, yapı çevresi ve kentsel ortamlarda diğer mimari elemanlarla birlikte kullanılan cam, camlı ünite, camlama elemanları ve sistemlerinin üretim, işleme ve montajını kapsayan faaliyetler bütünüdür. CEPHE CAMLARI: Bonding: Kademeli veya kademesiz olarak üretilen Isıcam ünitelerinin veya tek camın, giydirme cephe alüminyum profillerine özel strüktürel silikon yardmıyla yapıştırılması işlemidir.

 

Norton Bant

Bonding işleminde silikon yapılacak bölgeyi belirleyen mesafe aralıyıcı çift tarafı yapışkanlı banttır.

 

Strüktürel Silikon

Bonding işleminde kullanılan çift komponentli yapışma mukavemeti ve esnekliği yüksek, silis esaslı yapıştırıcıdır.

 

Isıl Kırılma Riskleri

Camlar güneş radyasyon ısısına karşı üç şekilde tepki gösterir. Cama etkiyen güneş enerjisinin bir bölümü doğrudan içeri girer; bir bölümü doğrudan dışa yansır ve kalan bölümü ise cam tarafından soğurulur; soğurulan ısı daha sonra içe ve dışa soğur. Soğurulan enerjinin camı ısıtması sonucunda camın güneş alan bölümü ile gölgede kalan bölümü arasında oluşan genleşme farklılığı dayanım sınırının ötesinde, ısıl gerilimlere bağlı "kendiliğinden" kırılmalara yol açabilir. Harmandan renkli veya kaplamalı güneş kontrol camları ile çok katlı laminasyonlu üniteler ısıl kırılma risklerine en açık camlardır. Camda ısıl kırılma risklerini arttıran faktörler aşağıda sıralanmaktadır: Yüksek güneş enerjisi soğurma kat sayısı ve bu olguyu arttıran çok katlı yalıtım camları, laminasyon, opaklaştırma gibi etkenler; Şiddetli güneş radyasyonunun etkili olduğu bölgeler. Yüksek rakımlı dağlık bölgeler ve rutubetin az olduğu çöller diğer bölgelere göre daha yüksek güneş ışınımına maruzdur.

Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farklılığı;

Kenarları pürüzlü ve özürlü, kesim kalitesi düşük camlar;

Ağaçlar, komşu binalar ve özellikle saçaklarla yatay doğrama çıkıntılarının neden olduğu statik (kararlı) gölgeler;

Camlama arkasında sıcaklık birikimine neden olabilecek sıkı sıkıya kapatılmış jaluzi, perde veya parapet aralıklarındaki havalandırılamayan bölgeler;

Beton, ahşap gibi yüksek ısı depolama kapasiteli doğrama veya strüktürel çerçeve elemanları;

Cam yüzeyine doğrudan yöneltilmiş kızılötesi (enfraruj) ısıtıcı lambalar ve mekanik üflemeli iklimlendirme donanımları; Düşey camlamalara göre güneş ışınlarını daha dik alan eğimli çatı camlamaları;

Değişik coğrafi bölgelerdeki bazı uygulama örneklerinde, kenarları düzgün kesimli veya rodajlı olmak kaydıyla bir çok güneş kontrol camı ciddi ısıl kırılmalara rastlanmaksızın ısıl işleme tabi tutulmadan kullanılabilmektedir. Isıl kırılma risklerinin önceden tahmin edilebilmesi için kullanılabilecek yöntemlerden biri camların soğurma kat sayıları ile daha önceki kullanımları arasındaki ilişkinin geriye dönük istatiksel veri olarak değerlendirilmesi ve bundan sonuçlar çıkarılmasıdır.

Sorun olasılığını düşürmek için gözetilebilecek faydalı bir kaç öneri aşağıda sıralanmaktadır:
1. Güneş kontrol kaplamaları renkli alt cam üzerine uygulandığında camlar ısıl işleme tabi tutulmalıdır.
2. Opaklaştırılmış bütün cam panolar ısıl işlemli olmalıdır.
3. Parapet yalıtım ünitelerinin dışa bakan güneş kontrol camlarının genellikle; iç camlarının ise bazı durumlarda ısıl işlemli olması gerekmektedir. Parapet yalıtım ünitelerinin iç camı emaye boyalı ise, ünitenin her iki camının da ısıl işlemli olması mutlak bir zorunluluktur.
4. Sürmeli pencerelerde olduğu gibi güneşi doğrudan alan üst üste camlamalarda da ısıl kırılmalar artacağı için ısıl işlem gerekebilir.
5. Aralarında yeterli havalandırma olmayacak şekilde üst üste stoklanmış ısıl işlemsiz cam plakalar güneş ışığına karşı açıkta bırakılmamalıdır. Yalıtım camı üniteleri renksiz camın olduğu yüzeyden etiketlenmelidir.
6. Güneş kontrol camlarıyla kombinasyonlu kontra saldırı ünitelerinde bütün cam katmanlarının ısıl işlemli olması yararlı olacaktır.
7. Isıl kırılma riskleri açısından belirsizlik ve şüphe doğduğunda güneş kontrol camlarının ısıl işlemli olması en isabetli karardır. GÜNEŞ VE ISI KONTROL CAMLARI: Deniz seviyesinde, ufuk çizgisinin 30o üzerindeki bir açıyla bulutsuz bir havada toplam güneş enerjisinin % 1'i 280-380 nm. mor ötesi (UV) aralığında; % 53'ü 380-780 nm. görünür ışık aralığında ve % 46'sı ise 780-2500 nm. yakın kızılötesi (IR) aralığında dünyamıza ulaşmaktadır. Camın karakteristik parametreleri, spektrofotometrik ölçümler ve ilgili standartlarda belirtilen hesap yöntemleri yardımıyla, güneş ışınlarının cam yüzeyine 90o açıyla geldiği kabul edilerek, belirlenir.

 

Bağıl Isı Kazancı

W/m² cinsinden ifade edilen bağıl ısı kazancı, bina içi ve bina dışı sıcaklık farkından dolayı camlamadan içeri giren ısı ile güneş enerjisi kazancının toplamını ifade etmektedir. Bağıl ısı kazancı aşağıdaki formüle göre hesaplanmaktadır. Bağıl ısı kazancı=(Yaz mevsimi U katsayısı x 7,8O C) + (gölgeleme katsayısı x 630 W/m²)

 

Güneş Enerjisi

300-2500 nm. dalga boyu aralığında cam yüzeyine etkiyen toplam enerjinin bir bölümü hemen dışa yansıtılırken [yansıtma (pe)] bir bölümü doğrudan içeri girmekte [direkt geçirgenlik (Te)]; bir bölümü de cam tarafından soğurulmaktadır [soğurma (µe)]. Daha sonra soğurulan enerjinin bir bölümü dışa (qo) bir bölümü de içe (qi) "soğumaktadır". Toplam geçirgenlik (g), cam yüzeyine etkiyen toplam güneş enerjisinin içeri ısı olarak giren yüzdesidir. Toplam geçirgenlik bu anlamda direkt geçirgenlik (Te) ile cam bünyesinde soğurulan enerjinin içeriye "soğuyan " (qi) bölümünün toplamına eşittir. 300-2500nm dalga boyu aralığında cam yüzeyine etkiyen toplam enerji %100 Dışa yansıtma Soğurma Soğurulan enerjinin dışa soğuyan bölümü Soğurulan enerjinin içe soğuyan bölümü Direkt geçirgenlik(Doğrudan içeri giran bölümü) Toplam geçirgenlik (Te+qi) Gölgeleme Katsayısı : Güneş enerjisi toplam geçirgenliğinin 3 mm renksiz camla kıyaslanması sonucunda gölgeleme katsayısı bulunmaktadır. 3 mm renksiz camın Güneş Enerjisi Toplam Geçirgenliği yaklaşık 0,87'dir.

 

Gün Işığı

380-780 nm. dalga boyu aralığındaki güneş enerjisinin "aydınlık duyusu" olarak algılanmasıdır. Ölçümler için "Uluslararası Aydınlatma Komitesi" tarafından standartlaştırılan D 65 ışık kaynağının radyasyon dağılımı esas alınır. Gün Işığı Geçirgenliği (Tv): 380-780 nm dalga boyları arasında geldiği kabul edilen toplam görünür bölge ışınım enerjisinin (ışık şiddeti) cam veya camlar kombinasyonu tarafından içe geçirilen yüzdesidir. Gün Işığı Yansıtma (pv) : 380-780 nm dalga boyları arasında geldiği kabul edilen toplam görünür bölge ışınım enerjisinin (ışık şiddeti) cam veya camlar kombinasyonu tarafından geri yansıtılan bölümüdür. Yansıtma yapı dışına veya yapı içine olmak üzere iki türlü değerlendirilmektedir.

 

Isı İletim Katsayısı

Tablolarda "k" veya "U" değerleri olarak yeralan ısı iletim katsayıları birim camlama alanından, birim zamanda, sabit koşullarda iletilen ısının bina içi ve bina dışı sıcaklık farkına bölünmesiyle elde edilir. Tablolarda hem ISO 9050 hem de ASHRAE normlarına uygun değerler verilmektedir. ASHRAE normları U katsayılarını kış ve yaz değerleri olarak ikiye ayırmaktadır. k veya U katsayılarını belirleyen en önemli etkenler; yalıtım camı ara boşluk genişliği ve dolgusu ile kaplamanın yayınım (emissivity) değerleridir. Cam plaka kalınlıklarının ısı geçirgenlik katsayılarına etkisi önemsizdir.

 

Mor Ötesi (Uv) Geçirgenliği

Cam yüzeyine 280-380 nm dalga boyları arasında etkiyen kısa dalga görünmez ışınım enerjisinin cam veya camlar kombinasyonu tarafından geçirilen yüzdesidir.

 

Argon Gazı

Çift camlı ısı yalıtım ünitesinin, ısı yalıtım değerini iyileştirmede kullanılan, zehirsiz, yanıcı ve yakıcı olmayan gaz adıdır.

 

Isıcam

Isı yalıtımlı çift camın Şişecam'a ait tescilli markasıdır.

 

Isıcam-Sinerji

Bünyesinde Low-E kaplama bulunduran ısı yalıtımlı çift camın Şişecam'a ait tescilli markasıdır.

 

Isıcam-Konfor

Bünyesinde IMF kaplama bulunduran ısı yalıtımlı çift camın Şişecam'a ait tescilli markasıdır.

 

Isı Kontrol Camları/Kaplamaları

İletim (kondüksiyon) ve taşınım ( konveksiyon) ısısının geçişini engelleyen yalıtım "araboşluğu" ve/veya uzak bölge enfraruj ışınım (radyasyon) ısısının geçişini engelleyen Low-E kaplamalar yardımıyla iç mekanlarda konfor ve ısıtma giderlerinden de tasarruf sağlayan camlı üniteler veya kaplamalardır. GÜVENLİK CAMLARI: Laminasyon:
Güvenlik camı; İki veya ikiden fazla cam plakanın aralarında şeffaf ve/veya renkli bağlayıcılar yardımıyla ısı ve basınç altında birleştirilmesi işlemine denir.

 

Temperleme

Salt Cam Güvenlik camı;Cama yaklaşık 4-5 kat mukavemet kazandırmak amacıyla, camın erime sıcaklığına yakın bir dereceye kadar ısıtılıp sonra aniden soğutulması işleminin adıdır.

 

Kısmi temperleme (Güvenlik camı kategorisine girmez)

Cama ısıl gerilim yüklerini karşılayabilecek yeterlikte direnç kazandıran bir ısıl işlem türüdür. Kısmi temperli (heat strengthened) panolar, tam temperli panolarla aynı fırında, ancak daha düşük bir yüzey gerilimi hedeflenerek üretilirler. Kısmi temperli camlar kırıldıklarında daha büyük parçalara bölünürler ve güvenlik camı sınıflandırmasının dışında kalırlar. Isıl işlemsiz cama yaklaşık iki kat daha fazla güç kazandıran kısmi temperleme işlemi, giydirme cephelerin pencere ve parapet camlarında spontan kırılma risklerinin peşinen azaltılması açısından tercih edilen bir seçenektir. KAPLAMALI CAMLAR: Çok Amaçlı Camlar/Kaplamalar:
Hem güneş kontrol hem de iklim kontrol özelliklerini bir arada bulunduran camlama kombinasyonları ve/veya yumuşak kaplamalardır.

 

Güneş Kontrol Camları/Kaplamaları

İçeri giren güneş enerjisini denetleyerek iç mekanları daha konforlu hale getiren ve soğutma giderlerinden tasarruf sağlayan cam veya kaplamalardır.

 

Hat Dışı Kaplamalar

Float hattını terkedip stoğa alınan cam üzerine başka bir tesiste yapılan kaplamalardır. Gerekli durumlarda, temperleme işlemi kaplama öncesinde yapılabilmektedir.

 

Hat Üstü Kaplamalar

Float prosesi sırasında ve cam float hattını terketmeden önce gerçekleştirilen yüzey kaplamalarıdır. Kaplama işlemi "sıcak" ortamda gerçekleştiği için bu kaplamalara "pirolitik" de denmektedir. Gerekli durumlarda, temperleme işlemi kaplama sonrasında yapılabilmektedir.

 

 

Çizilme, aşınma ve rutubete karşı dayanıklı hat üstü veya hat dışı kaplamalardır. Sert kaplamalı camlar yapılarda tekcam olarak kullanılabilir. Yalıtım camı üretimi sırasında da "kenar sıyırma" işlemine ihtiyaç göstermezler.

Sert Kaplamalar

 

Yumuşak Kaplamalar

Çizilme, aşınma ve rutubete karşı dayanıksız, ancak performans değerleri daha yüksek olan hat dışı kaplamalı camlardır. Yumuşak kaplamalı camlaryapılarda ancak yalıtım camı bünyesinde kullanılabilir. Yalıtım camı üretimi sırasında "kenar sıyırma" işlemine ihtiyaç vardır. SES KONTROL CAMLARI: Ses yalıtımı, iki cam kalınlığı farklı seçilerek, ısıcam ünitesinde daha iyi bir hale getirilebilir. Optimum performans sağlamak isteniyorsa gürültü kaynağına yakın olan camın kalınlığı diğer camdan %30 daha fazla olmalıdır ki, iki cam arasındaki ses titreşimi ve iletimi düşürülebilsin. Aynı şekilde, ses yalıtımı lamine camlarla da iyi hale getirilebilir. Bunda lamine camın bünyesinde kullanılan cam ve PVB kalınlıkları etkili olmaktadır. Isıcam araboşluğu olabildiğince geniş (max. 20 mm) seçilmelidir. Isı yalıtımını iyileştiren argon gazının ise ses yalıtımını iyileştirme etki